Look, Listen & Learn

HE KUPU TUKU IHO: TĪMOTI KĀRETU (2019)

HE KUPU TUKU IHO: TĪMOTI KĀRETU (2019)

I te tai nui o hiakai ki te reo Māori e pari mai ana, arā tētahi kāhui toka tū moana kua roa e oke ana kia ora ai ko te reo, otirā , ko te ahurea Māori. He mea whakatupu ki te reo Māori, e whitu tau te pakeke o Tā Tīmoti Kāretu nōna ka ako i te reo Pākehā. I āianei nā e matatau ana tē nei toki ki ētahi reo e whā, ā, ko te whānuitanga o ngā rā o tōna ao kua pau i āna whakahekenga tōtā nui kia whakarauoratia ai tōna reo taketake. He hautupua kua hau hoki te rongo mōte koi o Arero, o Hirikapo anō, i nāini nei a Tā Tīmoti rāua ko Ahorangi Wharehuia Milroy ka piri anō i te tuhinga o He Kupu Tuku Iho, o tā rāua pukapuka e aro nei ki te mātauranga tuku iho Māori, he mea tā hoki ki te reo Māori nahenahe. Rarau mai kia rangona ai a Tā Tīmoti e kōrero tahi ana ki tōna hoa kaitaunaki i te reo Māori, otirā, ki te kaipāpāho anō, ki a Scotty (Te Manahau) Morrison. He tuatahitanga tēnei ki tēnei hui ahurei, ka mutu, he kupu Pākehā ruarua noa ka rere i tēnei wāhanga, ko te reo Māori te matua.

He mea tautoko nā Te Puni Kōkiri.

Behind the current surge of interest in learning te reo Māori, there stand warriors who have fought long and hard to keep the language and culture alive. Sir Tīmoti Kāretu was raised speaking te reo Māori, learning English when he was seven. Now fluent in four languages, he has devoted much of his life to the revitalisation of his first language. Formidable and opinionated Kāretu recently combined forces with Professor Wharehuia Milroy to write He Kupu Tuku Iho, a book which examines Māori cultural knowledge, published only in te reo Māori. Join Kāretu in kōrero with fellow language advocate and broadcaster Scotty Morrison for a Festival-first, primarily in te reo Māori with a smattering of English.

Supported by Te Puni Kōkiri.