The Orphan Master's Son: Adam Johnson

Successfully added to your Watchlist

Event 60

OUR FULL SELVES: TŌ MĀTOU KATOA

Writers from multiple communities speak on weaving themselves together. In 21st-century Aotearoa, many of us walk in two or more worlds, creating challenges of identity. How do writers who are often presumed to represent their communities deal with being expected to communicate and code switch constantly in their work? Nic Low, Kiri Piahana-Wong and Qiane Matata-Sipu speak with Ruby Solly about bringing their full selves to their work and fighting against the notions of othering that face many Māori as they weave their way through multiple worlds.

Ka kōrero ētahi ringatuhi nō ētahi hapori rau mō te whatu i ō rātou aho rau kia kotahi ai.

I Aotearoa nei, i tēnei rautau 21, he nui tātou ka whai wāhi ki ētahi ao e rua, neke atu rānei. Nā konei ka toko ake he wero tuakiri. Mō te ringatuhi ka kaha whakapaetia hei māngai mō tōna hapori, ka pēhea tāna pīkau i te kawatau kia auau tana tuku whakaaro me tana whakawhitiwhiti i tētahi ao ki tētahi i roto i āna mahi? Ka kōrero a Nic Low rātou ko Kiri Piahana-Wong, ko Qiane Matata- Sipu ki a Ruby Solly mō te whai wāhi atu o ō rātou katoa ki ā rātou mahi, otirā, mō te kaupare i ngā whakaaro whakaparahako e whakatawhiti atu ana i te Māori hei momo kē, he āhuatanga ka rangona e te tini o te Māori e takahi huarahi ana i ētahi ao e rua, neke atu rānei.

Oro series curated by Ruby Solly.

Supported by Te Taura Whiri i te Reo Māori | Māori Language Commission.

Sat, 15 May 2021

Any questions?

Supported by

Share