2024 Programmes

Kanapu Rangitauira

Kanapu Rangitauira

AOTEAROA NEW ZEALAND

Kanapu Rangitauira (Te Arawa, Ngāti Porou, Te Whakatōhea) is a certified translator with 15 years experience teaching in secondary schools. He is the translator of children’s books Ngā Kuia o teT iriti o Pikitea/The Grandmothers of Pikitea Street and Haere rā, Anahera/Farewell, Anahera.

AWF23